lekaren praha vysoky tlak mala

Hypertenze, neboli vysoký krevní tlak je jednou z nejčastějších srdečně cévních chorob, která podle odhadů postihuje více než pětinu populace. Přestože se dá poměrně účinně normalizovat na běžnou hladinu, široká veřejnost jeho léčbu podceňuje. Přitom podle odhadů je vysoký tlak příčinou zhruba čtvrtiny úmrtí u lidí nad 40 let.

Co je krevní tlak a jak jej měřit?
Krevní tlak je síla, kterou srdce pumpuje krev do cév. Měří se pomocí tonometru, lidově nepřesně tlakoměru. Hodnota krevního tlaku je definována dvěma čísly. První z nich je vyšší a udává hodnotu tlaku při srdečním stahu, druhé (nižší) je tlak při uvolnění srdečního svalu. Běžné hodnoty jsou u zdravého člověka kolem 120/80. A jaké má krevní tlak jednotky? Jsou to milimetry rtuťového sloupce, který se dříve k měření používal. Přestože byste v dnešních digitálních tonometrech rtuť hledali marně, pořád se naměřený tlak vyjadřuje v těchto jednotkách. Dnešní nejpřesnější digitální přístroje využívají k měření kombinaci měřících metod. Například tonometr Tensoval duo control využívá kromě oscilometrické metody také poslechovou metodu, kterou s velkou přesností používali lékaři právě u rtuťových tonometrů.

Jaké jsou příčiny hypertenze?
O zvýšeném krevním tlaku mluvíme, pokud jsou naměřené hodnoty vyšší než 140/90. K tomu může běžně docházet například při fyzické zátěži nebo stresu, ale pokud jsou zvýšené hodnoty naměřeny v klidu a opakovaně, mluvíme o hypertenzi jako o onemocnění. Příčiny, které jej vyvolávají, nejsou spolehlivě známy, lékaři proto mluví pouze o rizikových faktorech, mezi které je počítána obezita, genetické predispozice, kouření, konzumace alkoholu nebo stres. Tyto faktory riziko vysokého krevního tlaku zvyšují, hypertenzí ale může onemocnět prakticky kdokoliv. Vysoký krevní tlak může být také doprovodným projevem jiného onemocnění, například poruchy ledvin nebo hormonální nerovnováhy.

Průběh onemocnění
Největším nebezpečím hypertenze je její skrytý průběh. Pacient si jí totiž často dlouhou dobu neuvědomuje a nějak jej neomezuje v běžném životě. To ale neznamená, že by mu neškodila. Naopak. Hypertenze má rostoucí průběh a tlak se zvyšuje postupně, často mnoho let. Když je krevní tlak natolik vysoký, aby pacienta vědomě omezoval, mluvíme již většinou o pozdějším stádiu nemoci, kdy jsou na orgánech nemocného již patrné nevratné změny.

Léčba
Při zjištění hypertenze je pacientovi nejdříve doporučena úprava životosprávy tak, aby byly minimalizovány rizikové faktory. To v praxi znamená snížení tělesné hmotnosti v případě nadváhy, omezení kouření, snížení konzumace soli a alkoholu a další opatření. Další možností léčby je medikace léčivem na snížení krevního tlaku nebo kombinací více léčiv, která se vzájemně posilují. Pokud je nemoc odhalena včas, lze se závažným komplikacím zcela vyhnout. Vysoký krevní tlak nelze v jeho počátcích odhalit jinak, než prostřednictvím opakovaných měření. Na trhu je dostupná celá řada tonometrů pro domácí měření, které, pokud jsou používány podle návodu, dosahují vysoké přesnosti a spolehlivosti měření. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o hodnotách svého krevního tlaku, obraťte se na vašeho lékaře.